Cursos realizados en 2012

Cuenca - Enero Nivel I

Miami - Marzo Nivel I

Quito - Junio Nivel II

Quito - Junio Nivel I

Cuenca - Agosto Nivel I

Miami - Septiembre Nivel I

New York - Octubre Nivel I

Trujillo - Noviembre Nivel I